Exemple de diftongii si triftongii

Exemple de diftongii si triftongii

150 150 logikaldev

După vocale, Când sufixele – ială,-Ian alternează cu – ieli,-IENI, se scrie și se pronunță IA, nu EA: cheltuială-cheltuieli, îndoială-îndoieli, vasluian-vasluieni. După consoane, acolo unde în limba Româna literară se pronunță IE, se scrie și se pronunță IE, nu e: MIEI (subst. Diftongii, triftongii și hiaturile sunt, și EI, tot grupuri de litere. Se scrie IA, nu EA, după ch, GH Când nu Sitiera forme alternante: chiar, ghiaur. Diftongii se scriu și se pronunță în limba Româna IE, nu e, la început de cuvânt sau la începutul unei Silabe Care urmează după o vocală: IED, ieftin, iepure, ieșire, baie, băieți, cheie, claie, cuie, femeie, ploaie, Ploiești, proiect, statuie, voie, atribuie, trebuie, Treier. FormeLe Articulate ALE următoarelor nume de zile se scriu și se pronunță cu EA, nu cu IA: Lunea, marțea, Miercurea, vinerea (nu Lunia, marția, miercuria, Vineria). Se scrie și se pronunță în limba Româna EA la pluralul pronumelor și adjectivelor démonstratif féminin acelea, acestea; de asemenea se scrie EA la singularul pronumelui și adjectivului feminin aceea. FormeLe Articulate de nominativ-acuzativ singulier ALE substantivelor și adjectivelor féminin fin în e, precum și ale unor substantif masculin fin tot în e, se scriu și se pronunță cu EA: alee-Aleea, Mare-Marea, tăcere-tăcerea, Ureche-urechea, Veche-vechea, veghe-veghea, Bade-BADEA, Nene-nenea. Se scrie EA, nu IA, după ch, GH Când Sitiera forme alternante cu e: blochează-blochez, cheag-încheagă, cheamă-Chem, tinichea-tinichele, gheată-Ghete, gheață-ghețuri, îngheață-îngheța, veghează-veghez (nu chiag, chiamă). Se scrie în limba Româna OA, nu UA, în cuvintele cu alternanța o-OA și OA-o: cot-Coate, moartă-Mori, poartă-porți; de asemenea, se scriu și se pronunță cu OA, nu cu UA, cuvintele doar (ă) și foarte. Se scrie în limba Româna IO, nu EO, în cuvinte ca: chioșc, ciorchine, ghiol, ghiotură; se scrie și se pronunță EO, nu IO, în cuvintele leorpăi, pleosc. Exemple: tĂ-IAI, VO-IAU, le-oaică.

La imperfectul verbelor de conjugarea a II-a, a III-a și a IV-a se scrie și se pronunță EA: tăceam, tăceau, puneai, punea, fugeați, fugeau. Diftongul este Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi o semivocală, pronunţate în aceeaşi silabă. După b, p, m, f, v se scrie și se pronunță IA, nu EA, atunci Când diftongul alternează cu IE: biată-Biet, piatră-Pietre, piardă-pierde, piață-piețe, amiază-AMIEZI, miazănoapte-Miez, dezmiardă-dezmierd, fiare-fier, viață-vieți. După consoane, Când terminațiile – ească,-ează alternează cu – ESC,-EZ, se scrie și pronunță EA, nu IA sau a: întinerească-întineresc, întâlnească-întâlnesc, sfârșească-sfârșesc, agreează-AGREEZ, angajează-angajez, furișează-furișez (nu întineriască, angajiază, angajază). Triftongii se despart de vocala sau de diftongul Care le precedă. Hiatul apare între Două vocale alăturate, pronunţate în Silabe diferite. Unde ai învăţat că se spune diftongii se scrie, diftongii se scriu. Se scrie și se pronunță EA, nu IA, la sfârșitul adverbelor sau locuțiinilor disposition (chiar la cele care au variante în – i): asemenea, așijderea, aiurée, de asemenea etc. Se scrie și se pronunță în limba Româna EA, nu a, după ş, j în cuvintele formate cu sufixele – eală,-EAN,-eață: greșeală, oblojală, mureșean, orășean, clujean, roșeață (nu greșală, oblojală, Mureșan, orășan, culjan, roșață).